Kontakt

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Al. Zygmuntowskie 5, pok. 25 – 26 20-101 Lublin info@lwszs.lublin.pl kom. 606 – 970 – 730 Rachunek bankowy PKO BP 27 1020 3176 0000 5302 0280 4623 NIP  712 – 23 – 30 – 239 Regon  010583590 Obsługa Biura Tadeusz Więcek