Gala podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół woj. lubelskiego w roku szkolnym 2021/22

Aktualności

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie gościł najbardziej usportowione szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego. Na uroczystej gali, która miała miejsce 13 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej szkoły z ul. Chopina w Lubartowie, wręczono nagrody i podziękowania dyrektorom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego oraz przedstawicielom samorządów, które zwyciężyły we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Lubelskiego za rok szkolny 2021/2022. Puchar i dyplom za I miejsce w kategorii Licealiada dla ZS nr 2 w Lubartowie odebrał p. o. dyrektora Pan Zbigniew Sajda, piastujący również funkcję Wiceprezesa Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

W podsumowaniu, które w tym roku zawitało do Lubartowa, gośćmi honorowymi byli pani Beata Filipowska Starszy Wizytator w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty, która reprezentowała Panią Kurator Teresę Misiuk, Starosta Lubartowski Pan Tomasz Marzęda oraz Członek Zarządu Powiatu Puławskiego Pan Jan Ziomka, który reprezentował Starostę Puławskiego, Panią Danutę Smagę. Na sali, oprócz dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego, obecni byli uczniowie z ZS nr 2 w Lubartowie, którzy są autorami ubiegłorocznego sukcesu swojej szkoły. Ne zabrakło również władz Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w osobach Wiceprezesów: p. Mariana Sikorskiego, Tadeusza Więcka oraz członków zarządu.

Witam przede wszystkim młodych sportowców- uczniów ZS nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie, którzy reprezentują dzisiaj na tej uroczystości tysiące uczniów uczestniczących rokrocznie w zawodach z kalendarza LW SZS. To dzięki ich talentowi i zapałowi kilkadziesiąt szkół z Lubelszczyzny może dzisiaj świętować swój wielki sukces, jakim jest znalezienie się w pierwszej dziesiątce najbardziej usportowionych placówek– rozpoczął uroczystość p. Z. Sajda, witając zgromadzonych. Po przemówieniach, nakreśleniu celu działalności LW SZS, omówieniu zasad rywalizacji i przerywnikach artystycznych przyszedł czas na ogłoszenie wyników podsumowania.

Wśród najbardziej usportowionych szkół naszego województwa znalazły się dwie lubartowskie placówki: ZS nr 2 w Lubartowie (I miejsce w Lic.) oraz SP nr 3 w Lubartowie (II m. w ID oraz VI m. w IMS). Listy gratulacyjne odebrali dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Beata Sajda i Marek Kitliński (ZS 2) oraz Katarzyna Stasiak, Ireneusz Kawecki i Arkadiusz Smolarz (SP 3)

W kategorii Igrzyska Dzieci nagrodzono następujące szkoły:

1.SP nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie
2.SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
3.SP nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim
4.SP nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
5.SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Świdniku
6.SP nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
7.SP nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju
8.SP nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
9.SP nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
10.SP nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej

Najlepszymi szkołami w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej, okazały się:

1.SP nr 2 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim
2.SP nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie
3.SP nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach
4.SP nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
5.SP nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
6.SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
7.SP nr 4im. Stefana Batorego w Zamościu
8.SP nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
9.SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Świdniku
10.SP nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej

W ramach Licealiady, pierwsza dziesiątka szkół przedstawiała się następująco:

1.Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
2.I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
3.III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
4.Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. generała Władysława Andersa w Chełmie
5.II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
6.Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
7.I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
8.II Liceum Ogólnokształcące im. generała Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
9.Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
10.I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Kolejną kategorią była klasyfikacja powiatów, które uzyskały największą liczbę punktów we wszystkich trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich wysoką pozycję zajął Powiat Lubartowski. Najlepsze samorządy, które odebrały trofea od władz LW SZS, to:

1. Powiat Biłgorajski

2. miasto Chełm

3. miasto Zamość

4. Powiat Lubartowski

5. Powiat Puławski

6. miasto Biała Podlaska

Uroczystość uświetniły występy artystyczne i popisy sportowe lubartowskich szkół, które zajęły wysokie miejsca w klasyfikacji. Popis wokalny dała Wiktoria Kobyłka, umiejętności aktorskie i sportowe zaprezentowały również grupy uczniów ZS nr 2 w Lubartowie. Amelia Symbor i Antonina Małyska, uczennice SP nr 3 w Lubartowie, zaprezentowały natomiast przeboje ze światowych list bestsellerów. Konferansjerami uroczystości byli wybitni recytatorzy Zuzanna Guz i Mateusz Tomala- uczniowie ZS2 w Lubartowie.

Za chwilę odbierzemy nagrody, wysłuchamy życzeń i uściśniemy sobie dłonie. Ale pamiętajmy, że to nie koniec naszej drogi: treningów, udziału w zawodach, wychowywania. To kolejny etap, którego zwieńczeniem co roku są całe rzesze naszych podopiecznych, doskonale przygotowanych do tego, aby we właściwy sposób korzystać z ruchu i aktywności fizycznej. I chyba największą nagrodą jest dla nas nie tylko absolwent zdobywający laury na zawodach sportowych, ale również ten spotkany na ścieżce biegowej, trasie rowerowej, czy grający razem z nami po latach w piłkę… życzę koleżankom i kolegom nauczycielom wf, dyrektorom szkół i przedstawicielom naszych władz każdego szczebla, abyśmy mieli jak najwięcej okazji do świętowania, którego powodem będzie aktywność fizyczna, zdrowie i sport- podsumował spotkanie gospodarz uroczystości.

Po wręczeniu wyróżnień były gratulacje, życzenia i pamiątkowe fotografie, a następnie długie rozmowy przy kawie o kondycji sportu szkolnego w naszym województwie. Oby owocne… Reżyserem części artystycznej była Pani Karolina Oleksiejuk, autorem dekoracji Pani Beata Józefaciuk- nauczyciele ZS nr 2 w Lubartowie, a nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Panie Anita Pasek- Suska, Joanna Góźdź, Beata Sajda oraz Pan Marek Kitliński. Oczywiście uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie młodzieży- uczniów ZS nr 2 w Lubartowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział i okazane wsparcie w organizacji uroczystości Pani Wizytator Beacie Filipowskiej, która reprezentowała Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk, Staroście Lubartowskiemu Panu Tomaszowi Marzędzie oraz władzom Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Z. Sajda