Kurs instruktora Unihokeja

Uncategorized

1

Unihokej jest jedną z najciekawiej rozwijających się dyscyplin sportowych w Polsce. Polski Związek Unihokeja po raz kolejny czyni kroki, które mają zwiększyć dodatkowo zainteresowanie tą dyscypliną. Oprócz bonusów w postaci: specjalnych zajęć w szkołach, konferencji szkoleniowych oraz zakupów sprzętu dla szkół, planowany jest kurs instruktorski dla wszystkich chętnych nauczycieli wychowania fizycznego i innych osób, które mogą mieć zaliczoną część ogólną kursu na stopień instruktora.

Uwaga: udział bezpłatny !!

Więcej…