Prof. Andrzej Stanisławek – Prezesem LW SZS

Uncategorized

Profesor Andrzej Stanisławek Senator RP
Prezesem Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
W dniu 26 października 2016 r. na wyjazdowym posiedzeniu w Janowie Lubelskim,
Zarząd LW SZS dokonał wyboru Prezesa Związku. Funkcję tę Zarząd powierzył
Panu Prof. Andrzejowi Stanisławkowi – Senatorowi RP