XVI Krajowy Zjazd SZS

Uncategorized

 

W dniu 5 listopada w Warszawie odbyły się obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Związku oraz wyznaczono kierunki działania na lata 2017-2020. Sześcioosobowej delegacji województwa lubelskiego przewodniczył pan Prof. Andrzej Stanisławek Senator RP, Prezes LW SZS.
W Zjeździe uczestniczyli również :

  • Henryk Pidek (Przewodniczący Komisji Wyborczej),
  • Marian Sikorski (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej),
  • Dariusz Winiarczyk,
  • Andrzej Hulajko,
  • Ireneusz Rapa,
  • Henryk Grundszok (Gość specjalny Zjazdu)

W części Wyborczej Zjazdu wybrano Prezesa i Wiceprezesów Szkolnego Związku Sportowego. Prezesem został Grzegorz Janik – Poseł RP (woj. śląskie), a Wiceprezesami: prof. Tomasz Frołowicz (woj. pomorskie, Prorektor AWF Gdańsk) i Zdzisław Urbańczyk (woj. wielkopolskie, prezes SZS Wielkopolska). Funkcję Sekretarza Generalnego nowo wybrany Zarząd powierzył Dariuszowi Abramukowi. Z naszego regionu do Zarządu Głównego SZS został wybrany kol. Henryk Pidek a kol. Marian Sikorski do Głównej Komisji Rewizyjnej SZS.

W czasie Zjazdu, delegaci naszego regionu mieli kilka powodów do satysfakcji: kol. Henrykowi Grundszokowi Krajowy Zjazd Delegatów nadał tytuł „Honorowego Członka SZS”, kol. Tomaszowi Augustyniakowi na wniosek ZG SZS, Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej a kol. Dariuszowi Winiarczykowi Minister Sportu i Turystyki przyznał odznakę brązową „Za Zasługi dla Sportu”.

Dzień wcześniej 4 listopada 2016 r. w OSiR Warszawa – Śródmieście, odbyły się obrady XII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej pod hasłem „Szkolne Kluby Sportowe – stan i perspektywy rozwoju”. W Sejmiku, uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół i przedstawiciele samorządu terytorialnego. Gościem Sejmiku był Podsekretarz Stanu w MSiT Jan Widera. W swoim wystąpieniu przedstawił priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w projektach sportu dla wszystkich z uwzględnieniem szkolnych klubów sportowych. Omówił plany wprowadzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowego programu zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej „Szkolny Klub Sportowy”. W czasie obrad omówiono aktualny stan organizacyjny sportu w szkołach oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w placówkach oświatowych na terenie woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i śląskiego.