Program SKS w pytaniach

Uncategorized

Program Szkolny Klub Sportowy wzbudza duże zainteresowanie ze strony samorządów, szkół czy nauczycieli. Codziennie odpowiadamy na dziesiątki pytań. Część z nich zadaliśmy osobom odpowiedzialnym za program w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania…

Czy nauczyciel wychowania fizycznego z danej szkoły prowadzący zajęcia z dziećmi w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy w 2017 roku może pobierać wynagrodzenie lub wynagrodzenia w ramach innych programów organizowanych przez MSiT ? 

Odpowiedź: Tak.
Nie jest to sprzeczne z warunkami określonymi w Programie SKS 

Czy MSiT dopuszcza prowadzenie zajęć przez osobę, która jest zatrudniona w szkole na etacie np. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej czy historyka, który realizuje w tej szkole pozalekcyjne zajęcia sportowe i posiada uprawnienia instruktorskie? W związku z zapisem „osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący WF w tej szkole”?

Nie. Musi być to nauczyciel prowadzący w danej szkole zajęcia WF (nie pozalekcyjne zajęcia sportowe)

Czy w projekcie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół specjalnych/z niepełnosprawnością ?

Tak

Czy w związku z upośledzeniem może w zajęciach uczestniczyć mniej niż 15 osób ?

Nie

Czy jeden nauczyciel może prowadzić więcej grup (np. 2) w rónych lub w tej samej szkole w ramach SKS ?

Tak, o ile prowadzi on zajęcia WF w tych szkołach.

Czy dopuszczalne jest łączenie dzieci w jednej grupie z różnych typów szkół (np. Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) ? 

Nie

Czy Zespół Szkół może złożyć wniosek na więcej niż 1 grupę ?

Tak. Wnioski można składać na 1-2 grupy w każdym typie szkół (np. osobno na SP przy Zespole Szkół i Gimnazjum przy Zespole Szkół).

Czy można łączyć zajęcia (np. 1 x tygodniowo x 120 minut) lub odrabiać w innym terminie ?

Zajęcia muszą odbywać się 2 x w tygodniu po 60 minut.

Czy w przypadku szkół typowo męskich (technikum) można zgłosić 2 grupy chłopców ?

Tak. Druga grupa dedykowana dziewczętom dotyczy szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów. 

Jeśli będą pojawiały się kolejne pytania będziemy je systematycznie publikować.