Rozstrzygnięcie konkursu – Program SKS

Uncategorized

Szanowni Państwo,

Kierownicy JST, Dyrektorzy Szkół,

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie uprzejmie informuje,
iż Ministerstwo Sportu 
i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na realizację w 2017 roku Programu Szkolny Klub Sportowy.

Zwycięzcą konkursu a zarazem jego operatorem na terenie woj. lubelskiego zostało:
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Lublinie
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
e-mail: lzslublin@op.pl
tel: 81 528 01 22,
tel/fax: 
81 525 77 60

W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować do operatora.

Dziękuję Państwu za okazaną pomoc przy naborze.

LW SZS Lublin