Skład Zarząd LW SZS w Lublinie

Prezes
Marian Sikorski

Wiceprezesi
Maciej Kosik
Jerzy Prokop
Dariusz Winiarczyk

Członkowie Prezydium
Jacek Czerniakowski
Andrzej Hulajko
Adam Leszczyński
Józef Łysakowski
Stanisław Polaczuk
Ireneusz Rapa
Zbigniew Sajda

Członkowie Zarządu
Jerzy Bartosiewicz
Krzysztof Blicharz
Zbigniew Czajkowski
Marek Frączek
Andrzej Gdański
Marcin Grzeczyński
Marta Grzywna
Robert Kania
Zbigniew Krawczuk
Małgorzata Kulpińska
Sławomir Michna
Artur Pacholski
Andrzej Wysokiński

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Dariusz Zimmerman
Wiceprzewodniczący – Sławomir Adach
Sekretarz – Marta Sadowska

Członkowie
Henryk Pęk
Andrzej Rutkowski