Skład Zarząd LW SZS w Lublinie

Prezes
Sławomir Skwarek

Wiceprezes Urzędujący
Tadeusz Więcek

Wiceprezesi
Zbigniew Sajda
Marian Sikorski

Członkowie Zarządu
Krzysztof Blicharz
Jacek Czerniakowski
Tomasz Wawrzusiszyn

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Marta Sadowska
Sekretarz – Mirosław Tarkowski
Członek – Sławomir Adach