Kalendarz

I. KALENDARZ  IMPREZ  2016/2017

 

  1. I G R Z Y S K A   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J
  2. G I M N A Z J A D A
  3. L I C E A L I A D A

 

Prosimy o zapisywanie się na zawody w Systemie Rejestracji Szkół


II.
 KALENDARZ  IMPREZ – Regulaminy  i  terminarze 

 

 

Leave a Comment