Szkolny Związek Sportowy

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele WF

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację w 2017 roku Programu Szkolny Klub Sportowy. LW SZS planuje przystąpić do konkursu i złożyć wniosek na realizację wymienionego zadania na poziomie wojewódzkim. Do udziału w programie zapraszamy: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa lubelskiego. Szkoły, które chciałyby uczestniczyć w programie powinny przesłać na adres: info@lwszs.lublin.pl, lwszs.sks@gmail.com zgłoszenie z danymi do kontaktu wg załączonej tabeli do 16 grudnia 2016 roku.

Główne założenia programu:

1. Program będzie realizowany w 2017 r. w dwóch edycjach przez 35 tygodni.

2. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie jednej szkoły podzieleni na grupy ćwiczebne.

3. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników.

4. W jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne.

5. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

6. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy).

7. Zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

8. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości min. 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).

9. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach prowadzonych w klubach sportowych.

11. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia obiektów sportowych
oraz sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.

 

UWAGA:

  1. Pełne założenia konkursu znajdują się na stronie MSiT lub tutaj
  2. Zainteresowani realizacją programu zobowiązani są do zapoznania się z zasadami programu.
  3. Szkoły będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu przewidzianego
    dla naszego województwa.
  4. Tabelę zgłoszenia wypełniają szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  5. W przypadku wygrania konkursu na operatora wojewódzkiego przez inną organizację,
    LW SZS przekaże zebrane dane wskazanemu operatorowi.

Czekamy na Państwa deklarację udziału w programie Szkolny Klub Sportowy

 

LW SZS Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kalendarzfacebook LWSZS
Partnerzy
logo MSIT
logo Energa
logo PZU
logo Orlen
Przyjaciele sportu szkolnego
logo Kursor
logo medicalsport