70-lecie Szkolnego Związku Sportowego

Aktualności

Częścią spotkania w ramach Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej w Zamościu były obchody 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego. Wiceprezes Urzędujący LW SZS, Tadeusz Więcek, przedstawił historię działalności lubelskiego związku, a osoby zasłużone zostały wyróżnione medalem 70-lecia…

„Działalność Szkolnego Związku Sportowego – 70 lat w służbie dzieciom i młodzieży” – zatytułowane było wystąpienie Wiceprezesa Urzędującego Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Tadeusza Więcka.

Historia pierwszych inicjatyw związanych z powstawaniem Międzyszkolnego Koła Sportowego, przemianowane później na Międzyszkolny Klub Sportowy sięga 1933 roku. Natomiast za początek historii SZS uznaje się 1953 rok, gdy Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w porozumieniu z Centralnym Urzędem Szkolenia Zawodowego podjęło uchwałę ws. powołania Zrzeszenia Sportowego Szkolnictwa Zawodowego „Zryw”.

Głównym zadaniem Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego jest zapewnienie młodzieży kulturalnego spędzania czasu wolnego przez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

– W ostatnich latach borykamy się z trudnościami finansowymi. Środki te wpłynęły na zmniejszenie do minimum zatrudnienie osób realizujących nakreślone zadania – tłumaczył Tadeusz Więcek. – Aby pozyskać dodatkowe środki na utrzymanie biura zgłosiliśmy się do realizacji wielu projektów, do których można zaliczyć zorganizowanie Ogólnopolskich Finałów: w 2022 roku były to sztafetowe biegi przełajowe w trzech kategoriach w Tomaszowie Lubelskim, a do tego szkolenie w ramach MOS i MSS, łącznie 48 grup i 640 uczniów. W 2023 roku piłka siatkowa chłopców w Białej Podlaskiej, piłka ręczna chłopców w Puławach oraz kolejna edycja szkolenia MOS i MSS. Kolejnych 590 uczniów nabyło uprawnienia.

Zorganizowaliśmy także Festyn Rodzinny w Chełmie z udziałem dzieci oraz osób dorosłych. Uczestniczyło ponad 300 osób.

Wszystkie te działania były możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu wielu działaczy, dyrektorów szkół, władz SZS oraz nauczycieli. Z tego miejsce serdecznie dziękuję realizatorom tych projektów – podkreślił Tadeusz Więcek, Wiceprezes Urzędujący LW SZS.

Medal 70-lecia SZS otrzymali:

 1. Grundszok Henryk
 2. Żołnierowicz Andrzej
 3. Prokop Jerzy
 4. Winiarczyk Dariusz
 5. Kosik Maciej
 6. Keller Ireneusz
 7. Stypiński Zdzisław
 8. Sajda Zbigniew
 9. Wawrzusiszyn Tomasz
 10. Tarkowski Mirosław
 11. Adach Sławomir
 12. Polaczuk Stanisław
 13. Pańko Grzegorz
 14. Rapa Ireneusz
 15. Michna Sławomir
 16. Grzeczyński Marcin
 17. Gdański Andrzej
 18. Nastalski Mariusz
 19. Krawczuk Zbigniew
 20. Kosowski Jakub Dyr. Wydziału Sportu w Lublinie
 21. Stawiarski Jarosław Marszałek Województwa Lubelskiego
 22. Domański Artur
 23. Kuśmierowska Iwona
 24. Osial Grzegorz