Kontakt

Kontakt

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
Al. Zygmuntowskie 5, pok. 25 – 26
20-101 Lublin
info@lwszs.lublin.pl
kom. 606 – 970 – 730

Rachunek bankowy
PKO BP 27 1020 3176 0000 5302 0280 4623

NIP  712 – 23 – 30 – 239
Regon  010583590

Obsługa Biura

Tadeusz Więcek