SKS w szkole

Uncategorized

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

za pośrednictwem Zarządu Głównego SZS otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo z prośbą o dostarczenie informacji na temat działania Szkolnych Klubów Sportowych a właściwie działania pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w tych klubach.

LW SZS zwracam się do Was z prośbą o próbę dotarcia do szkół na Waszych terenie i namówienie nauczycieli do wypełnienia Ankiety