Realizacja kalendarza imprez – zawieszona !

Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją oraz wydanymi zaleceniami m.in. Ministra Sportu i Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi zagrożeniem epidemiologicznym Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podjął decyzję o zawieszeniu od 11 marca 2020 do odwołania realizacji systemu wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół (zawody półfinałowe i finały).

Decyzje dotyczące imprez niższego szczebla (powiatowe i gminne) podejmują koordynatorzy powiatowi.
Dalsze informacje odnośnie wznowienia rozgrywek będą ukazywały się na naszej stronie internetowej.