Podsumowanie współzawodnictwa 2015/2016

Uncategorized

W dniu 26 października 2016 r. w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Lubelskiego za roku szkolnym 2015/2016. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miast, powiatów i gmin oraz dyrektorzy i nauczyciele najbardziej usportowionych szkół województwa lubelskiego.

Uroczystość otworzyli: Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego i Pani Agnieszka Trytek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z OI w Janowie Lubelskim, szkoły która zajęła I miejsce w klasyfikacji końcowej – kategoria IGRZYSKA.

Następnie Pan Henryk Pidek – Wiceprezes Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w imieniu organizatorów uroczystości: Zarządu LW SZS i Burmistrza Janowa Lubelskiego bardzo serdecznie przywitał przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli szkół i samorządów.

Pośród zaproszonych gości uroczystość zaszczycili obecnością miedzy innymi:

Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP,

Pan Prof. Andrzej Stanisławek Senator RP,

Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty,

Pan Marek Sikora Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Oświaty i Sportu UM WL,

Pan Tadeusz Więcek Prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Lublinie

Głównym punktem uroczystości było przedstawienie oficjalnych wyników współzawodnictwa sportowego szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, gmin miejskich i powiatów. Przedstawicielom wyróżnionych szkół i powiatów wręczano okolicznościowe puchary i dyplomy od LW SZS, Dyrektorom szkół i Starostom listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego a nauczycielom listy gratulacyjne od Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W dalszej części uroczystości, w imieniu Zarządu LW SZS Wiceprezes Henryk Pidek wręczył :

Kol. Jackowi Misiukowi, Dyrektorowi LCKZiU w Lublinie – Medal „Za Zasługi w Sporcie Szkolnym” za wieloletnią współpracę na rzecz popularyzacji sportu szkolnego na terenie Miasta Lublin,

Panu Krzysztofowi Kołtysiowi – Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, grawerton-dyplom podziękowanie, za wszechstronną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego szkół w Janowie Lubelskim,

Panu Sławomirowi Sosnowskiemu Marszałkowi WL. grawerton, dyplom-podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjną przy organizacji całego cyklu zawodów w ramach współzawodnictwa. W imieniu Marszałka dyplom odebrał Pan Marek Sikora Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Oświaty i Sportu UM WL.

Uroczystość uświetniły występy: Juli Fijałkowskiej, Aleksandry Małek, Zespołu Tańca Ludowego oraz Zespół gimnastyczek. Program artystyczny przygotowały szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

W imieniu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Państwu, którzy wspierali nas w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do:

Pana Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa Lubelskiego,

Pani Elżbiety Czajkowskiej Sekretarza Urzędu Miasta Janów Lubelski,

Pani Agnieszki Trytek Dyrektora PSP z OI w Janowie Lubelskim,

Pana Andrzeja Tomczyka Dyrektora Publicznego Gimnazjum im JP II w Janowie Lubelskim

Pana Piotra Adamczuka Dyrektora ds. Sprzedaży w Lubelskiej TV.

Panów: Łukasza Drewniaka, Władysława Matwieja, Zbigniewa Czajkowskiego,
Andrzeja Hulajko, Dariusza Winiarczyka, Piotra Kajlewicza.

Serdecznie Państwu dziękuję.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne na naszej stronie internetowej: www. lwszs.lublin.pl 
w zakładce Galeria